Ίδρυμα

Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης

Info

Κατηγορία Ίδρυμα
Διεύθυνση Σινοπούλου 22
ΤΚ 111 42
Πόλη Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο 210 25 83 416