Ινστιτούτα

British Council

Info

Το British Council λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1939, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, και τα γραφεία του βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς της Ελλάδας – Υπουργεία, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σχολεία, μη κυβερνητικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τηρεί απόλυτα την αρχή των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της διαφορετικότητας σε όλες τις πτυχές του έργου του.
Επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: αγγλικά, εκπαίδευση και κοινωνία, και τέχνες.

Κατηγορία Ινστιτούτα
Διεύθυνση Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 17
ΤΚ 10673
Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 21 0369 2333

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ