Δίκτυο Mikrasiatis.gr

Info

Σημείο συνάντησης – πληροφόρησης Συλλόγων Μικρασιατών (Ιώνων, Καππαδοκών, Ποντίων), Κωνσταντινουπολιτών, Θρακών αλλά και ευαισθητοποιημένων για την καταγωγή τους πολιτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ομογένεια.