Βιβλιοθήκη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας

Info

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» είναι το Πνευματικό Κέντρο κοινότητας ανθρώπων προς τους οποίους προσφέρει ψυχαγωγία, επαγγελματική βοήθεια, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Φροντίζει για την ανύψωση του μορφωτικού, κοινωνικού και αισθητικού επιπέδου των Δημοτών του Δήμου Καβάλας αλλά και του Νομού.

(από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης)

Κατηγορία Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση Κασσάνδρου 6
Πόλη Καβάλα
Τηλέφωνο 2513 500 400

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ