Λέσχες

Ελληνική Λέσχη Βιβλίου

Info

Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου – ΕΛΒΙ – είναι πολιτιστικός οργανισμός, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, με σύγχρονο πρόσωπο και αγάπη για το διαφορετικό.
Μέλος της ΟΕΜΚΟΕ – Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1977 και διοικείται από 11μελές Δ.Σ.
Έχει αναπτύξει μέχρι τώρα 24 προγράμματα “από αναγνώστες σε αναγνώστες”.
Οι οικονομικοί πόροι της προέρχονται από συνδρομές μελών της, δωρεές, χορηγίες και οργάνωση εκδηλώσεων.

Κατηγορία Λέσχες
Διεύθυνση Αδριανού 3
ΤΚ 15451
Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 646 3888
Email info@elbi.gr

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Προηγούμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ