Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Info

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» υπήρξε μία παλιά ιδέα του αοίδιμου Μητροπολίτη Kισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Ήταν το αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών της κοινωνίας των Χανίων και της Κρήτης να δημιουργηθεί στην πόλη, από την οποία καταγόταν ο μεγαλύτερος Έλληνας πολιτικός του 20ού αιώνα, ένα ίδρυμα πανελλήνιας εμβέλειας, κέντρο έρευνας και μελέτης του έργου και της εποχής του.

Κύριος σκοπός του Ιδρύματος είναι η λειτουργία, σε εθνικό επίπεδο, ενός δυναμικού ευρωπαϊκού ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο να αποτελεί έναν κεντρικό θεσμό συντονισμού της έρευνας και μελέτης του έργου, της εποχής και της ζωής τού μεγάλου πολιτικού και της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Με ευέλικτη διοικητικοοικονομική οργάνωση που εξασφαλίζει ανεξαρτησία και επιτρέπει τη δραστηριοποίησή του πέρα από τις κρατικές και διοικητικές ιεραρχίες και τις κατεστημένες πανεπιστημιακές δομές.

Κατηγορία Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Διεύθυνση Πλατεία Έλενας Bενιζέλου, Χαλέπα
ΤΚ 73133
Πόλη Χανιά
Τηλέφωνο 28210 | 56008 | 51555-6

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ