Περιοδικό

Περιοδικό Δρόμου Σχεδία

Info

Η «Διογένης ΜΚΟ» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που συστήθηκε στις αρχές του 2010 για την υποστήριξη της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Βασικός στόχος είναι η ενεργοποίηση, ενδυνάμωση, εκπαίδευση και εν τέλει, η δημιουργία προοπτικών απασχόλησης σε συνανθρώπους μας που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολύ ακραίες μορφές. Παράλληλα, στόχος είναι, μέσα από μια σειρά δράσεων, να ευαισθητοποιήσει, ενεργοποιήσει και κινητοποιήσει τον πληθυσμό της χώρας γύρω από τα ζητήματα της έλλειψης στέγης, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, με έναν τρόπο, όμως, που δεν θα στέκεται στο πρόβλημα, αλλά θα προτάσσει, θα αναδεικνύει λύσεις, θα στέκεται απέναντι στη ζωή και στα κοινωνικά ζητήματα με έναν ενεργό, αισιόδοξο τρόπο.

Κατηγορία Περιοδικό
Διεύθυνση Νικίου 2
ΤΚ 10560
Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 213 023 1220

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ