Πολιτιστικό Ίδρυμα

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Info

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποστηρίζει τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, και προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.
Το έργο του Ιδρύματος υλοποιείται μέσω του Δικτύου Θεματικών Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, του Ιστορικού Αρχείου, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, του ερευνητικού έργου, των εκδόσεων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων.

Κατηγορία Πολιτιστικό Ίδρυμα
Διεύθυνση Αγγέλου Γέροντα 6
ΤΚ 10558
Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3256922

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Προηγούμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ