Προσωρινή Ακαδημία Τεχνών (ΠΑΤ)

Info

H Προσωρινή Ακαδημία Τεχνών, ιδρύθηκε το 2014 από την Ελπίδα Καραμπά. Είναι ένα σχήμα, μια δομή που επικεντρώνεται στη σχέση της τέχνης με συστήματα γνώσης και εξουσίας. H ΠΑΤ υιοθετεί μηχανισμούς από διαφορετικά συστήματα γνώσης και καλλιτεχνικής και επιμελητικής πρακτικής για την παραγωγή και τη μετάδοση εικαστικών προγραμμάτων και την κατασκευή της ιστορικότητάς τους.

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Προηγούμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ