18.11.2022

Γίνε ένας σύγχρονος Εγκυκλοπαιδιστής!

Σεμινάριο/Εργαστήριο
18.11.2022 Ημερομηνία
Σεμινάριο/Εργαστήριο Κατηγορία
Online Τοποθεσία

Info

Ανοιχτά Webinars-1821 Wikipedia Challenge στο πλαίσιο μαθητικού διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης 18.11.2022
Ημερομηνία Λήξης 03.02.2022
Σύνδεσμος
Συμμετέχοντες

Μάνος Κεφαλάς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Συλλόγου Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας

Περιγραφή

Τα webinars έχουν στόχο τη γνωριμία και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη Βικιπαίδεια, την κουλτούρα, τις αρχές αλλά και τα πρακτικά ζητήματα που ένας εκκολαπτόμενος Βικιπαιδιστής θα συναντήσει μπαίνοντας στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, αποτελούν μια ευκαιρία απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, διεξαγωγής έρευνας και εμπλουτισμού γνώσεων στα μαθήματα της ιστορίας, της γλώσσας και της λογοτεχνίας.

Χάρτης