Δίκτυο για την Έρευνα της Τυπογραφίας και των Εκδόσεων (ΔΕΤΕ)

Info

Το Δίκτυο για την Έρευνα της Τυπογραφίας και των Εκδόσεων (ΔΕΤΕ) αποτελείται από μια ομάδα ερευνητών και επαγγελματιών από τον χώρο των εκδόσεων, της τυπογραφίας και της γραφικής επικοινωνίας. Αποσκοπεί πρώτα από όλα στη δημιουργία ενός χώρου διαλόγου και είναι ανοικτό τόσο σε προτάσεις συμμετοχής σε αυτό, όσο και σε προτάσεις για παρουσίαση σχετικών θεμάτων στις τακτικές δημόσιες εκδηλώσεις του.

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ