14.02.2022

“Η έρευνα και οι σπουδές για την τυπογραφία και τις εκδόσεις: Η ελληνική εμπειρία”

Διάλεξη/Συζήτηση

Info

Ημερομηνία Έναρξης 14.02.2022
Ώρα 18:00:00
Ημερομηνία Λήξης 14.02.2022
Σύνδεσμος
Συμμετέχοντες

Άννα Καρακατσούλη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Χριστίνα Μπάνου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Νίκη Σιώκη (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
Συντονισμός: Χρίστος Μάης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Μαίρη Ικονιάδου (University of Central Lancashire)
Χρίστος Μάης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Κλήμης Μαστορίδης (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
Συντονισμός: Μιχάλης Καλαμαράς (eAnagnostis.gr)

Περιγραφή

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  σε δύο συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία συζητήθηκαν οι σπουδές και στη δεύτερη η έρευνα για την τυπογραφία και τις εκδόσεις.
Α΄ συνεδρία: Σπουδές στην τυπογραφία και τις εκδόσεις: Η ελληνική περίπτωση
Β΄ συνεδρία: Η έρευνα στην τυπογραφία και τις εκδόσεις.

Χάρτης