Φορέας

ΔΙΟΤΙΜΑ Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα

Info

Το Κέντρο Διοτίμα είναι μη κερδοσκοπικός φορέας με προφίλ γυναικείας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Δημιουργήθηκε το 1989 κατόπιν πρωτοβουλίας μιας ομάδας γυναικών, με διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις. Κατά την πολυετή δράση του έχει σταθερά επιδιώξει τη συστηματική ανάδειξη και αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.
Το Κέντρο Διοτίμα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες με στόχο τη στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών. Σε όλα τα στάδια διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και ο σεβασμός στην ατομική βούληση, τις επιλογές και το βίωμα της κάθε ωφελούμενης.

Κατηγορία Φορέας
Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 43A
ΤΚ 104 33
Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210-3244380