04.02.2022

Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης

Διάλεξη/Συζήτηση

Info

Ημερομηνία Έναρξης 04.02.2022
Σύνδεσμος
Συμμετέχοντες

Επιστημονικά υπεύθυνες: Άννα Βουγιούκα, Μαρία Λιάπη
Ερευνητές/τριες: Ιάκωβος Σαχίνης, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Περιγραφή

Η μελέτη «Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης. Θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής», υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, στο πλαίσιο της θεματικής Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική. H Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τις επιστημονικά υπεύθυνες Άννα Βουγιούκα και Μαρία Λιάπη και από τους/τις ερευνητές/τριες Ιάκωβο Σαχίνη και Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.

Χάρτης