Φορέας

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Info

Κατηγορία Φορέας
Διεύθυνση Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8
ΤΚ 10561
Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3221917