17.02.2022

Στρογγυλή Τράπεζα: «Η Πρώιμη Μεσαιωνική Ιστορία της Ιταλίας»

Διάλεξη/Συζήτηση

Info

Ημερομηνία Έναρξης 17.02.2022
Ώρα 19:00:00
Συμμετέχοντες

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Τμήματος Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιωάννης Δ. Τσόλκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Στέλλα Ηλιοπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΚΠΑ
Τηλέμαχος Λουγγής, Ομότιμος Ερευνητής Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Συντονισμός: Γεράσιμος Γ. Ζώρας, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Περιγραφή

Στρογγυλή τράπεζα με θέμα:
“Η Πρώιμη Μεσαιωνική Ιστορία της Ιταλίας”, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Τηλέμαχου Λουγγή, “Μεσαιωνική ιστορία της Ιταλίας 400-1125 μ.Χ. από ιταλοελληνικά κείμενα”, Εκδ. Εντός

Χάρτης

17.02.2022
Διάλεξη/Συζήτηση
Αθήνα
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ and Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός