Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Info

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα στην παιδεία, την κριτική σκέψη και την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας. Μέσω της διοικητικής οργάνωσής του σε τέσσερις Σχολές και εννέα ακαδημαϊκά Τμήματα, αλλά και μέσω ενός δικτύου ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και εργαστηρίων, έχει μια διαχρονική δέσμευση στον κοινωνικό ρόλο της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προώθηση της ποιοτικής διασύνδεσης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και έρευνας και στην υπεράσπιση και προαγωγή των κοινωνικών επιστημών.

Κατηγορία Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 136
ΤΚ 176 71
Πόλη Αθήνα

Επερχόμενες εκδηλώσεις

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ