19.05.2022

Εκδήλωση για τον Η.Χ Παπαδημητρακόπουλο

Εκδήλωση

Info

Ημερομηνία Έναρξης 19.05.2022
Ώρα 19:00:00
Σύνδεσμος
Συμμετέχοντες

Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας
Γιώτα Κριτσέλη, εκδότρια της Κίχλης

Περιγραφή

Οι εκδόσεις Κίχλη και το βιβλιοπωλείο Lifrofilo & Co διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή την επανέκδοση των βιβλίων του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου από τις εκδόσεις Κίχλη.

Χάρτης

19.05.2022
Εκδήλωση
Αθήνα
Βιβλιοπωλείο Librofilo & Co and Εκδόσεις Κίχλη