26.02.2022

“Εκπορεύσεις του Χάους”, του Phil Hine

Παρουσίαση βιβλίου
26.02.2022 Ημερομηνία
Παρουσίαση βιβλίου Κατηγορία
Αθήνα Τοποθεσία

Info

Ημερομηνία Έναρξης 26.02.2022
Ώρα 19:30:00
Τοποθεσία Locomotiva Cooperativa
Σύνδεσμος

Περιγραφή

[…] Όπως άλλωστε και αλλού έχει τονιστεί: ο εμπλουτισμός της εσωτερικής σκέψης με το μεταμοντέρνο στοιχείο, βρήκε έναν εξαιρετικό εκφραστή, στο πρόσωπο του Phil Hine. Οι «Εκπορεύσεις του Χάους» συγκεντρώνουν μερικές από τις πλέον εκλεκτές στιγμές του. Ενώ, άνετα φρονώ, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σημείο εισόδου, για όσες και όσους επιλέξουν να απλωθούν στις δονήσεις τους. Και, ως τέτοιες, δύνανται είτε να λειτουργήσουν αυτούσιες, ή επίσης και ως σύζευξη με το “Principia Discordia” – το οποίο είχε επίσης κυκλοφορήσει από τον Τοποβόρο, νωρίτερα.

Χάρτης

26.02.2022
Παρουσίαση βιβλίου
Αθήνα
LOCOMOTIVA