18.10.2022

«Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 1844-1967» | συλλογικός τόμος

Παρουσίαση βιβλίου
18.10.2022 Ημερομηνία
Παρουσίαση βιβλίου Κατηγορία
Αθήνα Τοποθεσία

Info

Ημερομηνία Έναρξης 18.10.2022
Ώρα 18:30:00
Σύνδεσμος
Συμμετέχοντες

Κατερίνα Δέδε, Κύρια ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Γεράσιμος Μοσχονάς, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών
Σωτήρης Ριζάς, Διευθύνων, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού / Ακαδημία Αθηνών

Περιγραφή

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνουν την παρουσίαση της έκδοσης «Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 1844-1967», σε επιστημονική επιμέλεια των Κατερίνα Δέδε, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, Λίνα Λούβη, Ηλία Νικολακόπουλου, Σωτήρη Ριζά.

Ο τόμος παρουσιάζει το σύνολο των κομματικών μορφωμάτων που εκπροσωπήθηκαν στο Κοινοβούλιο την περίοδο 1844-1967, με στόχο να αποτυπωθεί η συνέχεια του κομματικού φαινομένου ως μοχλού της δημοκρατίας και να αναδειχθούν οι σταδιακές μεταλλάξεις του. Τη συγγραφή των 135 λημμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται κόμματα, κοινοβουλευτικές ομάδες, και συνασπισμοί κομμάτων, ανέλαβαν σαράντα οκτώ ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες αξιοποιώντας πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.

Χάρτης

18.10.2022
Παρουσίαση βιβλίου
Αθήνα
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων