13.06.2023

Μνήμων 39

Παρουσίαση βιβλίου
13.06.2023 Ημερομηνία
Παρουσίαση βιβλίου Κατηγορία
Αθήνα Τοποθεσία

Info

Ημερομηνία Έναρξης 13.06.2023
Ώρα 20:00:00
Συμμετέχοντες

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Ελένη Κούκη

Περιγραφή

Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού διοργανώνει την παρουσίαση του 39ου τόμου του περιοδικού Μνήμων.

Χάρτης

13.06.2023
Παρουσίαση βιβλίου
Αθήνα
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού