13.10.2022

Εργαστήριο: «Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού»

Σεμινάριο/Εργαστήριο

Info

Ημερομηνία Έναρξης 13.10.2022
Ώρα 10:00:00
Σύνδεσμος

Περιγραφή

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης 2022, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν εργαστήριο με αντικείμενο τις αρχές διατήρησης χαρτώου αρχειακού υλικού, στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε φορείς οι οποίοι φυλάσσουν αρχειακό ή βιβλιακό απόθεμα και φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαρκή κατάρτισή τους, όσον αφορά τη φύλαξη, διατήρηση, συγκέντρωση, ανάδειξη και διάθεση προς μελέτη του υλικού αυτού. Με δεδομένο ότι στη χώρα μας πολλοί φορείς που διατηρούν αρχειακό απόθεμα δεν απασχολούν συντηρητές, είναι σημαντική η εξοικείωση αρχειονόμων και άλλων εργαζομένων τους με θέματα που άπτονται της προληπτικής συντήρησης. Οι συνδιοργανωτές φορείς ευελπιστούν ότι η τρίτη επανάληψη της διοργάνωσης θα συνεισφέρει στη στενότερη συνεργασία αρχειονόμων και συντηρητών και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαφύλαξη και διατήρηση του αρχειακού αποθέματος και, τελικώς, στην πρόσβαση ευρύτερου κοινού σε αυτό.

Οι βασικές ενότητες του προγράμματος του εργαστηρίου είναι οι εξής:

  • Εισαγωγή-κατηγορίες αρχειακού υλικού, υλικά κατασκευής
  • Παράγοντες φθοράς του αρχειακού υλικού.
  • Αναγνώριση βασικών τύπων φθοράς. Παρουσίαση χαρακτηριστικών περιπτώσεων.
  • Σχέδιο διατήρησης, σχεδιασμός και διαχείριση. Αρχές σχεδιασμού και προτεραιότητες.
  • Κλιματικός έλεγχος και συνθήκες φύλαξης παραδοσιακών υποστρωμάτων.
  • Μέτρα ασφάλειας.
  • Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ.
  • Προληπτική συντήρηση.
  • Διαχείριση της συντήρησης.

Χάρτης

13.10.2022
Σεμινάριο/Εργαστήριο
Αθήνα
Γενικά Αρχεία του Κράτους and Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)